Yuin | Usługi - YUIN Sp. z o.o. - Zarządzanie Procesem Inwestycyjnym
Firma projektowo-doradcza specjalizująca się w zarządzaniu i nadzorem nad inwestycjami w zakresie budownictwa miejskiego i przemysłowego.
inwestycje, doradctwo, nadzór, zarządzanie, budownictwo miejskie, przemysłowe, Wiśniewski
16515
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16515,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Usługi

inwestycje, usługi doradcze, projektowe i inżynieryjne, budownictwo miejskie, przemysłowe, Wiśniewski

DORADZTWO I PRZYGOTOWANIE

Przygotowanie inwestycji w zakresie formalno-prawnym, techicznym i projektowym oraz doradztwo dotyczące metody realizacji, zarządzania na etapie projektowania i budowy z uwzględnieniem ryzyka, harmonogramu, jakości, projektu oraz budżetu.

 

 • Analizy techniczne i formalne projektów (tzw. due diligence)
 • Analiza planów zagospodarowania przestrzennego
 • Pozyskiwanie pozwoleń
 • Przygotowanie harmonogramów inwestycji
 • Ekspertyzy, doradztwo techniczne
 • Doradztwo projektowe
 • Doradztwo prawne
 • Przygotowanie umów
 • Przeprowadzenie przetargów
 • Udział w negocjacjach
 • Opracowanie schematu i procedur realizacji
inwestycje, usługi doradcze, projektowe i inżynieryjne, budownictwo miejskie, przemysłowe, Wiśniewski

NADZÓR I ZARZĄDZANIE INWESTYCJĄ

Usługi Investment Management oraz profesjonalny nadzór nad procesem inwestycyjnym są warunkiem sukcesu – realizacji projektu w zapanowanym czasie, koszcie i jakości.

 

Zapewnienie doświadczonego zespołu wykwalifikowanej kadry, w tym:
kierowników projektu, inspektorów nadzoru budowlanego, inspektorów nadzoru robót sanitarnych, inspektorów nadzoru robót elektrycznych

 

 • Postępowanie zgodnie z wymogami polskiego prawa
 • Koordynacja procesu budowy
 • Kontrola przepływu dokumentów
 • Kontrola jakości, bezpieczeństwa i zgodności prowadzonych prac
 • Monitorowanie harmonogramu oraz budżet projektu
 • Korespondencja z generalnym wykonawcą bądź wykonawcami, podmiotami zależnymi, jak również urzędami
 • Kontrola przestrzegania przepisów BHP na budowie
 • Kontrola jakości prac budowlanych z wymogami polskiego prawa budowlanego,
 • Koordynacja narad inwestorskich, prowadzenie cyklicznych spotkań
 • Raporty miesięczne
 • Przygotowywanie odbiorów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Koordynacja działań związanych z uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie
 • Kontrola nadzoru autorskiegO
 • Kontrola i rozliczenia z wykonawcą/mi i innych uczestników projektU
 • Końcowe rozliczenia kontraktowe
inwestycje, usługi doradcze, projektowe i inżynieryjne, budownictwo miejskie, przemysłowe, Wiśniewski

USŁUGI PROJEKTOWE

Podstawą dobrej realizacji inwestycji i jej wartości dla użytkownika jest zintegrowany projekt, opracowany w oparciu o dokładne analizy potrzeb, rozwiązań technicznych, materiałów, kosztów. Końcowa jakość inwestycji, jak i przebieg etapu realizacji są wynikiem podjętych decyzji na etapie projektowym.

 

 • Projekty podstawowe
 • Projekty budowlane
 • Projekty wykonawcze
 • Dokumentacja powykonawcza
 • Wielobranżowe modele 3D
 • Wizualizacje obiektów przemysłowych
Project Management

BADANIE STANU TECHNICZNEGO

Badanie stanu technicznego nieruchomości, czyli technical due diligence, jest podstawą do określenia kosztów robót budowlanych i instalacyjnych oraz oszacowania i wyeliminowania ryzyka związanego z inwestycją. Przeprowadzany jest najczęściej przed zakupem, wynajmem lub dzierżawą obiektu. Zakres audytu jest indywidualnie ustalany w zależności od rodzaju i wielkości inwestycji.

 

 • Analiza dokumentacji technicznej obiektu.
 • Weryfikacja zgodności stanu faktycznego z dokumentacją techniczną oraz przepisami i normami.
 • Inwentaryzacja i pomiary nieruchomości.
 • Ekspertyzy geotechniczne i geologiczne.
 • Przegląd jakości wykonania robót budowlanych i instalacyjnych.
 • Przegląd prawidłowości wykonania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
 • Ocena możliwości realizacji inwestycji, jak budowa, remont, przebudowa, rozbudowa.
 • Określenie zakresu robót koniecznych do wykonania inwestycji oraz oszacowanie kosztów.
 • Przygotowanie kompleksowej opinii o stanie technicznym nieruchomości.